K O M U N I K A T
Od 1.09.2017 r. rozpoczynamy rozgrywki ligowe piłki siatkowej w Międzygminnej Amatorskiej Lidze Siatkówki POGÓRZE DYNOWSKIE. Regulamin rozgrywek prezentujemy poniżej, oraz na stronie facebooka: MiędzygminnaAmatorska LigaSiatkówki POGÓRZE DYNOWSKIE.


NFORMACJA DLA SIATKARZY
Jeżeli ktoś ma kontakty z Dynowem, Hartą, Hyżnem i innymi drużynami siatkówki to powiadomcie ich o MALS-ie.


P R O P O Z Y C J A
Proponujemy podział zawodników sekcji siatkówki GLKS "JAWOR 1955" na dwie drużyny: Jawornik Polski (w czerwonych strojach), którą poprowadziłby Kamil Stanowski i Hadel Szklarskich (w żółtych strojach), którą poprowadziłby Marek Staszczak. Kto ma inne propozycje?

 

W rozwinięciu regulamin rozgrywek.

 

 

REGULAMIN

Międzygminnej Amatorskiej Ligi Siatkówki POGÓRZE DYNOWSKIE

I. Cel

Upowszechnianie aktywnych form wypoczynku, podnoszenie sprawności fizycznej, popularyzacja gry w piłkę siatkową wśród mieszkańców Pogórza Dynowskiego.

Wyłonienie mistrza Międzygminnej Amatorskiej Ligi Siatkówki Pogórza w skrócie: MALS PD

II. Organizator rozgrywek MALS PD

Gminny Ludowy Klub Sportowy „JAWOR 1955” w Jaworniku Polskim

oraz Podkarpackie Zrzeszenie LZS w Rzeszowie

III. Miejsce i termin rozgrywek

1. Rozgrywki odbywać się będą w salach zgłoszonych przez uczestników rozgrywek, a termin rozgrywania meczów określi terminarz ustalony po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.

2. Wszystkie spotkania odbywają się w sali drużyn wymienionych w terminarzu na pierwszym miejscu, a o przydziale numerów w I rundzie decyduje losowanie.

 

IV. Systemem rozgrywek

Rozgrywki odbywać się będą w dwóch rundach systemem każdy z każdym systemem

- mecz i rewanż do trzech wygranych setów.

V. Zasady klasyfikacji drużyn

1. Za zwycięstwo (3:0, 3:1) drużyna otrzymuje - 3 punkty; za zwycięstwo (3:2) 2 punkty;

za porażkę (2:3) - 1 punkt; za przegraną (0:3, 1:3) - 0 punktów.

2. Walkower (v.o) : drużyna otrzymuje 3 punkty i 3:0 (sety: 25:0, 25:0, 25:0), a drużyna w stosunku do której orzeczony został v.o otrzymuje 0 punktów i 0:3 (sety: 0:25, 0:25, 0:25).

VI. O kolejności decyduje

1. Większa ilość zdobytych punktów.

2. Lepszy stosunek setów (zdobytych do straconych).

3. Lepszy stosunek małych punktów (zdobytych do straconych).

4. Wyniki bezpośrednich spotkań.

 VII. Zasady uczestnictwa

1. W rozgrywkach MALS PD mogą startować drużyny klubowe, reprezentujące zakłady pracy, szkoły, drużyny wiejskie WDK i inne.

2. Udział w zawodach jest płatny i wynosi:

- wpisowe w wysokości 100 zł od drużyny dorosłych na konto organizatora rozgrywek.

- drużyny szkolne zwolnione są z opłaty.

- organizator po uzgodnieniu z uczestnikami rozgrywek może ustalić także inne opłaty.

3. W rozgrywkach nie mogą brać udział zawodnicy aktualnie uczestniczący  na podstawie licencji w zawodach prowadzonych przez PZPS od III ligi wzwyż.

4. Drużyny mogą składać się z kobiet i mężczyzn, jednakże przepisy dotyczące wysokości siatki obowiązują tak jak w zawodach mężczyzn, czyli górna taśma  siatki znajduje się na wysokości  243  cm .

5. Zawodnik może reprezentować w danym cyklu rozgrywek tylko jeden zespół. Udział tego zawodnika w innym zespole uwarunkowany jest wycofaniem się z rozgrywek  drużyny, w której był zgłoszony.

6. W zgłoszeniu każdej drużyny musi znaleźć się osoba sprawująca funkcję opiekuna.

7. Uczestniczący winni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków.

8. W przypadku drużyn, w których zawodnicy nie mają ukończonego 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział w zawodach, którą wraz ze zgłoszeniem przedkłada organizatorom opiekun zespołu.

9. Tożsamość zawodników mogą sprawdzić kapitanowie drużyn w obecności sędziego prowadzącego mecz, ale przed rozpoczęciem spotkania.

 

                                                      

                                                          - 2 –

VIII. Wymogi regulaminowe

1. Terminarz spotkań będzie podany z odpowiednim wyprzedzeniem przez organizatorów

  na facebooku: MiędzygminnaAmatorska LigaSiatkówki PogórzeDynowskie

2. Rozgrywki przeprowadzone będą zgodnie z przepisami PZPS, a rozgrywkami kieruje, oraz nadzoruje ich przebiegGminny Ludowy Klub Sportowy „JAWOR1955” w Jaworniku Polskim

3. Zespół przystępujący do meczu musi się składać z minimum 6 zawodników. W przypadku kontuzji w trakcie meczu istnieje możliwość kontynuowania gry w składzie 5-cio osobowym.

4. W trakcie rozgrywek możliwe jest uzupełnienie listy zawodników maksimum o dwie osoby,   pod warunkiem, że osoby nie były zgłoszone w innej drużynie.

5. Udział w danym meczu zawodnika nieuprawnionego powoduje walkowera.

6. Obowiązuje czas i miejsce podane w terminarzu. Drużyna, która w ciągu 15 minut od wyznaczonego czasu nie stawi się do gry przegrywa walkowerem. Przekładanie meczów możliwe po uzgodnieniu z drużyną przeciwną.

7. Gospodarz meczu zapewnia sędziego na siatce, dwóch sędziów przy liniach końcowych z chorągiewkami i protokolanta meczu.

W wypadku braku w/w sędziów przed meczem, po 15 min. oczekiwania drużyna gości ma prawo opuścić rozgrywki, a organizator przyznaje jej zwycięstwo walkowerem.

8. Organizatorzy zapewniają do rozgrywek salę odpowiadającą przepisom PZTS, siatkę, oraz piłki marki „Mikasa" lub „Molten”.

9. Wszelkie szkody spowodowane w obiektach, w których odbywają się zawody pokrywają bezpośredni sprawcy.

10. Za rzeczy zaginione w czasie rozgrywek Organizatorzy nie odpowiadają.

11. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych w tym piwa, na terenie zawodów.

12. O innych sprawach nie ujętych regulaminem decydują: sędzia zawodów i Organizatorzy. Zgłoszenie drużyny jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

13. Drużyna musi posiadać swoją nazwę, kapitana, telefon kontaktowy, musi posiadać jednolity strój sportowy z numerami od 1 do 99. Każdy zawodnik musi posiadać numer na koszulce. W przypadku braku stroju (jednolitego z drużyną) lub braku numerów na koszulce sędzia lub Organizator ma prawo nie dopuścić zawodnika lub zespołu do gry.

14. Każdy zawodnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do gry w siatkówkę.

Osoby niepełnoletnie składają również przy zgłoszeniu składu zgodę rodziców na grę.

IX. Zgłoszenia

1. Zgłoszenia przyjmowane będą na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.@o2.pl do dnia 31.08.2017 r.

2. Pełne zgłoszenie do rozgrywek musi zawierać:
  - wypełnione formularze zgłoszeniowe: potwierdzenie uczestnictwa, ankieta, skład

  (druki zostaną dostarczone na emaila uczestników rozgrywek po zgłoszeniu drużyny)
  - oświadczenia zawodników lub badania lekarskie
  - ksero dowodu wpłaty wpisowego
 

X. Sprawy organizacyjne

1. Uczestnicy rozgrywek mają prawo zgłaszać zmiany do niniejszego regulaminu.

2. Interpretacja i ewentualne zmiany niniejszego regulaminu należą do Organizatorów.

3.. Spotkanie opiekunów, trenerów lub kapitanów zgłoszonych zespołów odbędzie się w sali sportowej SP w Jaworniku Polskim w terminie uzgodnionym ze zgłoszonymi drużynami.

…………………………………..……                     …………………………, dnia ………. 2017 r. (pieczątka klubu / innej organizacji)

                                                       

 

 

                                                          Międzygminna Amatorska Liga Siatkówki                 

                                                          POGÓRZE  DYNOWSKIE

                                                          Jawornik Polski 215,  37-232 Jawornik Polski

                                                          adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.@o2.pl

                                                          facebook: MiędzygminnaAmatorska                          

                                                                         LigaSiatkówki PogórzeDynowskie

 

 

             POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA  DRUŻYNY W  ROZGRYWKACH

Międzygminnej Amatorskiej Ligi Siatkówki POGÓRZE DYNOWSKIE

 

 

 

 

Klub Sportowy / inna organizacja: ………………………………………………………...................................................................... w ...................................................................................................................................

potwierdza udział drużyny w rozgrywkachMiędzygminnej Amatorskiej Ligi Siatkówki

POGÓRZE DYNOWSKIE  w sezonie 2017/2018.

Jednocześnie informujemy, że wpisowe w kwocie 100,- zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych)

zostało wpłacone na konto51 9106 1018 20041001 0396 0001 w BS w Przeworsku 

w dniu: ............................... (w załączeniu kserokopia przelewu).

                    

                      ...........................................                    ...........................................

                      (Skarbnik / ksiegowy)                                         (Prezes / Dyrektor)

……………………………………..…                  ………………………………, dnia ……… 2017 r.   (pieczątka klubu / innej organizacji)                                                                

                                                                                                                      

                                                          Międzygminna Amatorska Liga Siatkówki                

                                                          POGÓRZE  DYNOWSKIE

                                                          Jawornik Polski 215,  37-232 Jawornik Polski

                                                          adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.@o2.pl

                                                          facebook: MiędzygminnaAmatorska                          

                                                                         LigaSiatkówki PogórzeDynowskie

                                          ANKIETA  KLUBOWA

                                           w sezonie 2017/2018

 

 

1. Statutowa nazwa klubu lub innej organizacji: .............................................................................................................................

2. Nazwa sponsora (ewent.): ..................................................................................

3. Adres korespondencyjny: ...................................................................................

    telefon (z nr kier.): ........................................; fax: ............................................

    e-mail: ..........................................; strona www: ...............................................

4. Osoba odpowiedzialna za drużynę (opiekun):

    nazwisko i imię: ................................................................................................

    adres korespondencyjny: ...................................................................................

    telefon (z nr kier.): ............................................................................................

5. Osoba odpowiedzialna za podawanie wyników za pośrednictwem facebooka:

    nazwisko i imię: ................................................................................................

    e-mail: ……………………………         facebooka: .................................................      

    telefon (z nr kier.): .............................................................................................

6. Adres sali rozgrywek (podstawowy): ....................................................................

    Adres sali rozgrywek (rezerwowy): .......................................................................................

7.Wymiary sali:……………………………………. .rodzaj piłek: .....................................        

8. Inne informacje: ................................................................................................

                                                                                  ...........................................

                                                                                         (Prezes / Dyrektor)

 

 

 

……………………………………..…                  ………………………………, dnia ……… 2017 r.   (pieczątka klubu / innej organizacji)                                                                

 

                                                                                                                                      

                                                          Międzygminna Amatorska Liga Siatkówki                

                                                          POGÓRZE  DYNOWSKIE

                                                          Jawornik Polski 215,  37-232 Jawornik Polski

                                                          adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.@o2.pl

                                                          facebook: MiędzygminnaAmatorska                          

                                                                         LigaSiatkówki PogórzeDynowskie

 

 

 

 

                                                      Skład drużyny siatkówki do rozgrywek                                                                  

                                                      Międzygminnej Amatorskiej Ligi Siatkówki                

                                                          POGÓRZE  DYNOWSKIE

                                                          w sezonie 2017/2018

Nazwa klubu sportowego / innej organizacji:

……………………………………..........................................................................................

Nazwa drużyny: ………………………….………………………………………………………………..

L.p.

Nazwisko i imię zawodnika

adres  zawodnika

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

                                                                                                                                                                  

                                                                        ..........................................................

                                                                                      (Prezes / Dyrektor)

Rozgrywki ligowe

 

 

Sponsorzy

 

Treningi

Treningi zawodników Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „JAWOR 1955”

w Jaworniku Polskim

od dnia  01.10.2016 r. odbywają się:

 

-sekcji tenisa stołowego - we wtorki i czwartki w godz. od 1900 do 2200 (treningi prowadzi p. Szajnik Jacek)

-sekcji siatkówki - w poniedziałki i środy w godz. od 1800 do 2000 oraz soboty (dziewczyny) w godz. od 1800 do 2000(treningi prowadzi p. Staszczak Marek)

-sekcji narciarstwa klasycznego - w niedziele w godz. od 1800 do 2000 (treningi prowadzi p.Jamrozik Jakub

W/w treningi będą prowadzone w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Jaworniku Polskim (wejście od strony północnej).

-sekcji piłki nożnej - w niedziele w godz. od 1600 do 1800 w sali ZS nr 1, lub na boisku w Hadlach Szklarskich (treningi prowadzi p. Jarosz Patryk)

-sekcji szachów - w niedzielę w godz. od 1800 do 2000 w siedzibie Klubu „pod apteką”, (treningi prowadzi p. Jaremkiewicz Marian)

W sprawach treningów prosimy kontaktować się z prowadzącymi treningi, lub kierownikami poszczególnych sekcji :
    tenis stołowy – p. Galej Grzegorz
    siatkówka – p. Staszczak Marek
    piłka nożna – p.Jarosz Patryk
    narciarstwo klasyczne (biegi) – p. Jamrozik Jakub
    szachy – p. Piątek Łukasz

Przydatne linki