Dziś otrzymaliśmy smutną wiadomość. W dniu 17 listopada 2012 r. zmarł w Dynowie w wieku 47 lat nasz kolega Janusz Pyś. Janusz był w latach 1986-1987 wyróżniającym się zawodnikiem sekcji piłki nożnej GLKS "JAWOR" w Jaworniku Polskim . Pamiętamy go jako piłkarza pracowitego na treningach i bramkostrzelnego na meczach. Składamy wyrazy współczucia żonie Barbarze, dzieciom i rodzinie.

Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Rzeszowie z żalem zawiadamia, że w wieku 58 lat zmarł Mieczysław Bodnar - wieloletni Członek Zarządu POZTS, Przewodniczący Podokręgu Przemyśl, prezes i trener drużyny MLKS Nurt Przemyśl.

Mieczysław Bodnar był zasłużonym działaczem, od ponad 30 lat związanym z tenisem stołowym. W latach 1976 – 1998 działał w Okręgowym Związku Tenisa Stołowego w Przemyślu, od 1999 roku sprawował funkcję Członka Zarządu Podkarpackiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w Rzeszowie.

Podopieczni Mieczysława Bodnara sięgali po medale i zajmowali czołowe lokaty w zawodach rangi mistrzostw Polski w kategoriach młodzieżowych. Ogromnym sukcesem klubu okazał się awans do I ligi kobiet, gdzie MLKS Nurt występował w latach 1995 - 1998.

Mieczysław Bodnar był organizatorem licznych zawodów tenisa stołowego, sędzią klasy państwowej. Jego zaangażowanie na rzecz tenisa stołowego odzwierciedlają przyznane wyróżnienia: Złota Odznaka "Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej" (1994), Złoty Medal "Za Zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego" (2000), Złota Odznaka "Za Zasługi dla Polskiego Związku Tenisa Stołowego" (1993) Odznaka 65-lecia PZTS (1996) oraz Medal 80-lecia PZTS (2012).

Zarząd GLKS "Jawor 1955" Jawornik Polski przesyła wyrazy współczucia dla Rodziny i kolegów zmarłego, klubu sportowego oraz sympatyków tenisa stołowego z terenu Przemyśla i okolic.


 

W dniu 23.11.2011 r. pożegnaliśmy w Kańczudze Pana Zdzisława Dubasa prezesa GS”SCh” w Jaworniku Polskim – jednego z naszych większych sponsorów. Był dobrym wrażliwym człowiekiem. Pokój Jego duszy.

27 lipca 1986 roku w wyniku połączenia Ludowych Zespołów Sportowych z Hadel Kańczuckich, Hadel Szklarskich, Huciska Jawornickiego i LZS w Jaworniku Polskim utworzono Gminny Ludowy Klub Sportowy „JAWOR” w Jaworniku Polskim. Najpierw w klubie tym założono 3 sekcje: piłki nożnej, tenisa stołowego i narciarstwa klasycznego. Później powstały sekcje: siatkówki i szachów. Piłkarze od początku siali postrach na boiskach w rozgrywkach C klasy w grupie przeworskiej, tenisiści stołowi w latach 1986, 1987 i 1988, występowali w A klasie, lidze okręgowej i w IV lidze, natomiast narciarze klasyczni w roku 1986 i 1987 zdobyli mistrzostwo województwa przemyskiego, a w roku 1988 startując na Mistrzostwach Polski zajęli XV miejsce.
Czytaj więcej: 25 lat Sekcji Piłki Nożnej GLKS Jawor Jawornik Polski

Dotacja od Gminy Jawornik Polski

GLKS  "Jawor 1955" otrzymał dotację od Gminy Jawornik Polski na realizację zadań wymienionych we wniosku.

  • Zadanie 1 - Ochrona i promocja zdrowia - z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - pkt 1 b działalność z zakresu profilaktyki uzależnień - 3000
  • Zadanie 2 - Kultura fizyczna i sport - pkt 2a upowszechnianie sportu, szkolenie dzieci w wieku szkolnym, organizacja dla nich imprez sportowych i udział w współzawodnictwie sportowym - 3000 zł.

 

 

 

PROGRAM DZIAŁANIA

 

Gminnego Ludowego Klubu Sportowego

 

JAWOR 1955” w Jaworniku Polskim

 

na lata 2015 – 2018

 

 

 

Gminny Ludowy Klub Sportowy JAWOR 1955 "w Jaworniku Polskim, zwany dalej ,,Klubem”,

 

jest gminnym uczniowskim klubem sportowym realizującym cele i zadania w zakresie

 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

 

 

 

Klub ten będzie w latach 2015 – 2018 wykonywał swoje zadania statutowe poprzez:

 

1. Organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży, w tym organizowanie

 

działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

 

2. Szkolenie zawodników, w tym młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół średnich –

 

mieszkańców gminy Jawornik Polski, w sekcjach: piłki nożnej, narciarstwa klasycznego, tenisa

 

stołowego, siatkówki i szachów.

 

3. Stwarzanie warunków do uprawiania sportu w gminie poprzez udział w szkoleniach, wnioskowanie

 

o dofinansowanie działalności sportowej Klubu przez Gminę na szkolenia i zakup strojów i sprzętu

 

sportowego, oraz wnioskowanie o zakup strojów i sprzętu sportowego przez sponsorów.

 

4. Organizowanie zawodów sportowych na terenie gminy w narciarstwie klasycznym, szachach,

 

tenisie stołowym, siatkówce i piłce nożnej.

 

5. Przygotowanie sportowe reprezentacji wsi: Jawornik Polski i Jawornik Przedmieście, Widaczów i

 

Hucisko Jawornickie, oraz Hadle Szklarskie i Hadle Kańczuckie w tych dyscyplinach do zawodów

 

z cyklu „O PUCHAR WÓJTA GMINY JAWORNIK POLSKI”

 

6. Udział tych sekcji w zawodach i rozgrywkach ligowych, organizowanych przez związki sportowe,

 

Podkarpackie Zrzeszenie LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE, inne zrzeszenia i inne podmioty.

 

7. Organizowanie imprez sportowych i kulturalnych przez członków GLKS „JAWOR 1955” z

 

przeznaczeniem dochodów na cele statutowe Klubu.

 

8. Współdziałanie z władzami samorządowymi gminy, oraz dyrekcjami szkół z terenu gminy Jawornik

 

Polski w organizowaniu działalności sportowej.

 

9. Współpraca z innymi klubami sportowymi z terenu gminy w organizowaniu zawodów sportowych.

 

10. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań

 

sportowych Klubu, oraz promowanie zasad etyki sportowej wśród zawodników i kibiców.

 

11. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla młodzieży zagrożonej,

 

zgodnie z art.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

 

12. Udzielanie pomocy młodzieży uzależnionej w wyrwaniu się z nałogów poprzez zachęcanie ich do

 

czynnego uprawiania sportu na prowadzonych przez Klub pozalekcyjnych zajęciach sportowych.

 

 

 

 

 

 

 

uchwalono na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym

 

Członków GLKS „JAWOR 1955” w Jaworniku Polskim w dniu 22.02.2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Walnego Zebrania

 

 

 

Pałys Grzegorz

 

 

 

Kalendarz Imprez Sportowych
organizowanych przez Gminny Ludowy Klub Sportowy „JAWOR 1955” w Jaworniku Polskim w roku 2012

 

Mistrzostwa Gminy Jawornik Polski w Narciarstwie Klasycznym w dniu 28.II.1988 r


Juniorki - 2,5 km.

1. Jurek Beata
2. Tompalska Anna
3. Kucaj Joanna
4. Zak Jadwiga
5. Jamrozik Agnieszka
6. Stanowska Anna

Juniorzy - 2,5 km.

1. Bukowski Pawel
2. Palys Grzegorz
3. Palys Leslaw

Juniorzy mlodsi - 2,5 km.

1. Zak Jan
2. Stepak Mariusz
3. Dzik Wojciech
4. Kucaj Mariusz
5. Choma Bogdan
6. Szmulik Ryszard
7. Litwin Wieslaw
8. Wójcik Janusz
9. Dusza Jan
10. Lewandowski Andrzej

Mlodzicy 2.5 km.

1. Czarnik Mariusz
2. Makarski Marek
3. Kurpyta Piotr

1. Kadziolka Agata
2. Banas Agnieszka

Juniorzy mlodsi 5 km.

1. Jurek Stanislaw
2. Flisak Zbigniew
3. Czarnik Bogdan
4. Zak Bogdan
Mistrzostwa Gminy 23.III 2002

Mistrzostwa Gminy Jawornik Polski w Narciarstwie Klasycznym w dniu 23. III.2002 r

Juniorzy mlodsi 1 km.

1. Sebzda Dariusz
2. Kowal Pawel
3. Dzimira Karol
4. Jamrozik Karol
5. Warchol Kamil

Juniorzy gr. A 1,5 km.

1. Palys Szczepan
2. Pawelek Pawel
3. Padewski Marek
4. Piatek Lukasz

Gr. B 1,5 km.

1. Makarski Marek s. Mieczyslawa
2. Jamrozik Adam s. Andrzeja
3. Szmulik Artur

Seniorzy 3 km.

1. Jurek Lukasz
2. Makarski Marek s. Romana
3. Bury Slawomir
W dniu 25 stycznia 1987 r w miejscowości Bircza odbyły się Wojewódzkie Biegi Narciarskie. W imprezie uczestniczyło 7 jednostek klubowej LZS.

Wyniki indywidualne : ( LZS Jawornik Polski )


Młodzież / 1981 i młodsi /
2. Czarnik Bogdan LZS Jawornik Polski
4. Jarosz Grzegorz LZS Jawornik Polski
5.Zak Bogdan LZS Jawornik Polski
9.Warchol Waldemar LZS Jawornik Polski
12.Ferenc Grzegorz LZS Jawornik Polski
17. Banas Robert LZS Jawornik Polski
18. Wójcik Janusz LZS Jawornik Polski
19. Szmulik Zbigniew LZS Jawornik Polski
21.Stepak Mariusz LZS Jawornik Polski
24. Dzik Wojciech LZS Jawornik Polski
26. Bury Stanislaw LZS Jawornik Polski

Juniorzy / 1968 - 1970 / - 4 km.

1. Jurek Tadeusz LZS Jawornik Polski
3. Jurek Stanislaw LZS Jawornik Polski
4. Jamrozik Tadeusz LZS Jawornik Polski
7. Jamrozik Bogdan LZS Jawornik Polski

Seniorzy / 1977 i starsi / - 4 km.

1. Jamrozik Janusz LZS Jawornik Polski
2. Flisak Zbigniew LZS Jawornik Polski
3. Pieniadz Tadeusz LZS Jawornik Polski
4. Kadziolka Czeslaw LZS Jawornik Polski
5. Makara Stanislaw LZS Jawornik Polski

Wyniki koncowe klubów LZS :

1. GLKS " JAWOR " Jawornik Polski
2. LZS Lowce
3. LZS " MECHANIZATOR " Bircza
4. LZS Dubiecko
5. LZS ZSR Olszyce
6. LZS - TR Sosnica

Rozgrywki ligowe

 

 

Sponsorzy

 

Treningi

Treningi zawodników Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „JAWOR 1955”

w Jaworniku Polskim

od dnia  01.10.2016 r. odbywają się:

 

-sekcji tenisa stołowego - we wtorki i czwartki w godz. od 1900 do 2200 (treningi prowadzi p. Szajnik Jacek)

-sekcji siatkówki - w poniedziałki i środy w godz. od 1800 do 2000 oraz soboty (dziewczyny) w godz. od 1800 do 2000(treningi prowadzi p. Staszczak Marek)

-sekcji narciarstwa klasycznego - w niedziele w godz. od 1800 do 2000 (treningi prowadzi p.Jamrozik Jakub

W/w treningi będą prowadzone w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Jaworniku Polskim (wejście od strony północnej).

-sekcji piłki nożnej - w niedziele w godz. od 1600 do 1800 w sali ZS nr 1, lub na boisku w Hadlach Szklarskich (treningi prowadzi p. Jarosz Patryk)

-sekcji szachów - w niedzielę w godz. od 1800 do 2000 w siedzibie Klubu „pod apteką”, (treningi prowadzi p. Jaremkiewicz Marian)

W sprawach treningów prosimy kontaktować się z prowadzącymi treningi, lub kierownikami poszczególnych sekcji :
    tenis stołowy – p. Galej Grzegorz
    siatkówka – p. Staszczak Marek
    piłka nożna – p.Jarosz Patryk
    narciarstwo klasyczne (biegi) – p. Jamrozik Jakub
    szachy – p. Piątek Łukasz

Przydatne linki