Sprawozdanie sportowe

z działalności

Gminnego Ludowego Klubu Sportowego JAWOR 1955w Jaworniku Polskim w roku 2014

Gminny Ludowy Klub Sportowy „JAWOR 1955w Jaworniku Polskim zgodnie z zapisem w statucie, jest jedynym, aktywnie działającym na terenie gminy Jawornik Polski gminnym uczniowskim klubem sportowym realizującym cele i zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży gimnazjalnej, szkół średnich i pozaszkolnej. Celem działania klubu jest organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży, w tym organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, oraz kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadańsportowych Klubu.

Zadania klubu realizujemy poprzez organizowanie zawodów sportowych, uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na terenie gminy, powiatu przeworskiego, województwa podkarpackiego przez inne kluby, związki sportowe i organy samorządowe, a także prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla młodzieży zagrożonej, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, zgodnie z art.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Założone zadania grupa działaczy sportowych i wolontariuszy wykonuje nieodpłatnie, przeznaczając na to czas wolny.

W GLKS JAWOR 1955zajęcia prowadzone są w pięciu sekcjach: tenisa stołowego, siatkówki, szachowej, narciarstwa biegowego i piłki nożnej.

W roku 2013 w Gminnym Ludowym Klubie Sportowym „JAWOR 1955w Jaworniku Polskim

było 53 członków, w tym 15 osób do lat 18. Z tego w poszczególnych sekcjach:

- sekcji tenisa stołowego - 30 osób w tym do lat 18 - 8 osób

- piłki siatkowej - 32 – „ – - 14 osób

- piłki nożnej - 24 – „ – - 2 osoby

- narciarstwa klasycznego - 10 – „ – -

- szachowej - 5 -„- -

Zarząd GLKS „JAWOR 1955” składał się z 11 osób,

w tym: Jaremkiewicz Marian - Prezes

Makarski Andrzej - Wiceprezes ds. szkolenia i sportów

Pałys Grzegorz - Sekretarz

Padewski Marek - p.o. Skarbnik

Padewski Marek - Kierownik Sekcji Narciarstwa Klasycznego

Jamrozik Jakub - Kierownik Sekcji Piłki Nożnej

Hop Damian - Kierownik Sekcji Siatkówki

Pałys Grzegorz - Kierownik Sekcji Tenisa Stołowego

Piątek Łukasz - Kierownik Sekcji Szachowej

Komisja Rewizyjna GLKS „JAWOR 1955składała się z 3 osób,

w tym: Zawadzki Dariusz - Przewodniczący Komisji

Pisarek Marcin - Wiceprzewodniczący Komisji

Słupek Sławomir - Sekretarz Komisji

W okresie sprawozdawczym w klubie odbyło się 2 zebrania Zarządu GLKS „JAWOR 1955w Jaworniku Polskim na których omówiono bieżącą działalność Klubu, oraz podsumowano wyniki sekcji narciarstwa klasycznego, piłki nożnej, siatkówki i sekcji tenisa stołowego i szachowej.

Pozostałe sprawy były omawiane na zebraniach Prezydium Zarządu.

W związku z przyznaniem nam przez Wójta Gminy Jawornik Polski dotacji w kwocie 3500 zł jedynie na działalność sekcji tenisa stołowego i brak funduszy potrzebnych na prowadzenie działalności pozostałych sekcji naszego klubu, zmuszeni byliśmy znacznie ograniczyć udział w zawodach wymienionych w kalendarzu imprez sportowych na rok 2014.

W roku 2014 w sekcji tenisa stołowego było 30 osób, w tym 8 juniorów. Stale trenowało 29 zawodników, w tym 4 zawodniczki. Treningi prowadził starszy zawodnik p. Padewski Marek.

Drużyna seniorów w 2014 r. brała udział w rozgrywkach V ligi tenisa stołowego, oraz niektórych zawodach i turniejach powiatowych i wojewódzkich. Seniorzy potrzebny do gry sprzęt kupują przeważnie za własne pieniądze. Natomiast młodzież szkolna z powodu braku funduszy na sprzęt i wyjazdy bierze jedynie udział w zawodach i turniejach organizowanych przez klub na terenie gminy, oraz przygotowuje się do zawodów i rozgrywek ligi powiatowej trenując na sali Zespołu Szkół nr 1 w Jaworniku Polskim.

W dniu 1.02.2014 r. 5 zawodników sekcji tenisa stołowego brało udział w MistrzostwaPowiatu w tenisie stołowym rozgrywanych w Przeworsku. W zawodach startowało 30 zawodników.

W kategorii seniorów nasi zawodnicy - Galej Grzegorz zajął I miejsce, Padewski Marek - II, a Jamrozik Jakub III miejsce. Natomiast w kategorii juniorek I miejsce zajęła Staszczak Aleksandra, a IV- Pniewska Gabriela.

Od 18.01. do 6.04.2014 r. 6 zawodników sekcji tenisa stołowego – seniorzy: Padewski Marek, Jamrozik Jakub, Pałys Grzegorz, Galej Grzegorz, Sura Wiesław i Oczoś Marian brało udział rozgrywkach II rundy V ligi Tenisa Stołowego prowadzonych przez Podkarpacki Związek Tenisa Stołowego w Rzeszowie. W rozgrywkach tych nasza drużyna zajęła IV miejsce na 8 drużyn.

1.

MLKS Nurt II Przemyśl

14

28

14-0-0

139:29

2.

MLKS Nurt III Przemyśl

14

23

11-1-2

126:61

3.

KTS Strażak Pruchnik

14

16

7-2-5

113:96

4.

GLKS Jawor 1955 Jawornik Pol.

14

15

7-1-6

104:86

5.

TG Sokół Dynów

14

15

7-1-6

93:95

6.

UMKS Dubiecko

14

6

3-0-11

53:124

7.

UKS Sokół Pełkinie

14

5

2-1-11

77:124

8.

LKS Strażak Sośnica

14

4

2-0-12

38:128

W dniu 9.02.2014 r. nasz Klub zorganizował Turniej Noworoczny w tenisie stołowym.

W Turnieju tym brało udział 17 seniorów i 9 juniorek juniorów z Gmin: Kańczuga, Jawornik Polski, Dynów i Dubiecko. W kategorii seniorów wygrał II ligowiec Antosiak Daniel, a nasi zawodnicy zajęli: Galej Grzegorz - II miejsce, Jamrozik Jakub - III miejsce, Sura Wiesław - XI, Pałys Grzegorz, Żurawski Grzegorz i Oczoś Marian - XIII miejsce.

W kategorii juniorów I miejsce zajął Banaś Arkadiusz, II - Banaś Damian, III - Jarosz Patryk, IV- Skubisz Artur, V- Litwin Tomasz, VI - Szałaj Sebastian, VI - Dzimira Klaudiusz, a w kategorii juniorek I miejsce zajęła Czapla Klaudia, a II - Warchoł Aleksandra. W dniu 8.03.2014 r. w Rzeszowie na hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr. 4 odbyła się druga runda spotkań w ramach Ligi TKKF w tenisie stołowym. Rozgrywki zostały przeprowadzone w systemie pucharowym do dwóch przegranych. W kategorii do 18 lat III miejsce zajął nasz zawodnik Banaś Arkadiusz, w kategorii 18-45 lat

I miejsce zajął Galej Grzegorz, II - Padewski Marek, a III - Jamrozik Jakub. W dniu 17.04.2014 r. nasza drużyna sekcji tenisa stołowego w okrojonym składzie: Jakub Jamrozik, Grzegorz Żurawski, Marian Oczoś, Wiesław Sura, Marek Padewski. rozegrała w Zabratówce sparing z drużyną z Rzeszowa. Mecz zakończył się wynikiem remisowym 9-9. Natomiast w dniu 25.04.2014 r. nasza drużyna sekcji tenisa stołowego w składzie: Padewski Marek, Jamrozik Jakub, Oczoś Marian, oraz gościnnie Drożdż Jarosław rozegrała sparing w Dynowie z tamtejsza drużyną wygrywając aż 17:1. W dniu 18.05.2014 r. w Rzeszowie odbyła się czwarta runda spotkań w ramach Ligi TKKF w tenisie stołowym. W kategorii 18-45 lat I miejsce zajął Padewski Marek, II - Jamrozik Jakub, III- Galej Grzegorz, a w kategorii 45-55 lat III miejsce zajął Oczoś Marian, IV - Sura Wiesław. W maju 2014 r. zakończono rozgrywki drugiej edycji Grand Prix Gminy w tenisie stołowym. W kategori: OPEN I miejsce zajął Galej Grzegorz, II - Padewski Marek, III - Sura Wiesław, IV - Pałys Grzegorz, V Jamrozik Jakub, VI - Oczoś Marian, VII - Żurawski Gregorz, IX - Makarski Andrzej, X - Żurawski Radosłw, a w kategorii JUNIORÓW – I miejsce zajął Banaś Arkadiusz, II - Jarosz Patryk, III Banaś Damian

W dniu 15.06.2014 nasi zawodnicy sekcji tenisa stołowego wzięli udział wXV Podkarpackiej Olimpiadzie Tenisa Stołowego pod patronatem Burmistrza Miasta Łańcuta.
Nasz klub reprezentowali:Galej Grzegorz, Padewski Marek, Sura Wiesław, Oczoś Marian. W dniu 17.09.2014 r. nasza drużyna sekcji tenisa stołowego w składzie: Galej Grzegorz, Padewski Marek, Sura Wiesław, Oczoś Marian rozegrała w Rzeszowie sparing z drużyną Fundacji Wzrastanie. Ale niestety przegrany 12-6. W dniu 8.11.2014 r. w Rzeszowie odbyła się kolejna runda spotkań w ramach Ligi TKKF w tenisie stołowym. Rozgrywki zostały przeprowadzone w systemie pucharowym do dwóch przegranych.
W kat 18-45 lat pierwsze miejsce zajął nasz zawodnikPadewski Marek, a kategorii 45-55 lat także pierwsze Sura Wiesław. W dniu 11.11.2014 r. dwóch naszych zawodników sekcji tenisa stołowego Padewski Marek i Szajnik Jacek wzięło udział w V edycji Turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Krosna z okazji Dnia Niepodległości do której przystąpiło 61 zawodników. Pierwszy zajął 17 miejsce, drugi 25. W II rundzie rozgrywek tenisa stołowego o mistrzostwo V ligi prowadzonych przez Podkarpacki Związek Tenisa Stołowego w Rzeszowie w sezonie 2014/2015 nasza drużyna w składzie: Padewski Marek, Jamrozik Jakub, Pałys Grzegorz, Galej Grzegorz, Szajnik Jacek, Sura Wiesław, Oczoś Marian i Bazan Kamil wygrała wszystkie mecze. I tak: LKS Szarotka Rogóżno - GLKS Jawor 1955 Jawornik Polski 5:13
PUKS Arka II Łętownia - GLKS Jawor 1955 Jawornik Polski 10:8
MLKS Nurt III Przemyśl - GLKS Jawor 1955 Jawornik Polski 6:12
LKS Strażak Sośnica - GLKS Jawor 1955 Jawornik Polski 14:4
TG Sokół Dynów - GLKS Jawor 1955 Jawornik Polski 4:14

W sekcji siatkówki było 32 osób, w tym 14 juniorów i juniorek. Stale trenowało 26 zawodników klubu w dwóch drużynach: 11 kobiet i 15 osób i mężczyzn.

Treningi prowadzili nieodpłatnie licencjat w.f. p. Szpakowski Łukasz i instruktor siatkówki mgr w.f. Żurawski Grzegorz. Siatkarze i siatkarki pomimo braku sprzętu od roku trenowali na sali Zespołu Szkół nr 1.przygotowując się do zawodów o Mistrzostwo Gminy i rozgrywek Powiatowej Amatorskiej Ligi w siatkówce.

W dniu 22 stycznia 2014 r, drużyna siatkarek w składzie: Hop Aleksandra, Piestrak Łucja, Dulkiewicz Dorota, Flisak Paulina, Pawełek Angelika, Pniewska Gabriela, Staszczak Aleksandra, Szmulik Joanna wraz z trenerem Żurawskim Grzegorzem wzięła udział w Turnieju Siatkówki w Dynowie gdzie zajęła wysokie III miejsce.

W dniu 15 lutego 2014 r. klub nasz zorganizował w sali ZS nr 1 w Jaworniku Polskim Mistrzostwa Gminy w piłce siatkowej. Drużyny rozgrywały wyrównane mecze systemem "każdy z każdym". I miejsce zajęła reprezentacja Jawornika Polskiego w składzie: Stanowski Krystian, Stanowski Kamil, Pawełek Józef, Jamrozik Grzegorz, Pawełek Angelika i Pniewska Gabriela. II miejsce - reprezentacja Jawornika Przedmieścia wspomagana zawodnikami z Hadel Szklarskich w składzie: Staszczak Marek, Bury Mateusz, Potoczny Kamil, Balawender Sławomir, Łysiak Dawid

i Staszczak Aleksandra. III miejsce - reprezentacja Huciska Jawornickiego i Widaczowa w składzie: Hop Damian, Tompalski Tadeusz, Tompalski Mateusz, Piejko Adrian, Piątek Mateusz, Winiarski Adam i Kielich Damian. IV miejsce - reprezentacja Manasterza i Zagórza w składzie: Kolano Marcin, Batycki Dawid, Batycki Krystian, Bogacz Mateusz, Kubicki Marek, Hałys Piotr. Najlepszym zawodnikiem Mistrzostw (MVP) wybrano Pawełka Józefa, najlepszym atakującym Staszczaka Marka, najlepszym zagrywającym Hop Damiana, a przyjmującym Kolano Marcina. Zawody sędziował Żurawski Grzegorz. W dniu 12 kwietnia 2014 r. w sali Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Jaworniku Polskim odbył się Turniej Piłki Siatkowej o PUCHAR GMINY Jawornik Polski. W zawodach tych wystąpiły cztery drużyny. Mecze rozgrywane były systemem "każdy z każdym". W Turnieju tym I miejsce zajęła drużyna „OLD BOYS” z Dynowa w składzie: Stankiewicz Maciej, Ulanowski Jan, Waluś Bartłomiej, Sochacki Andrzej, Majda Rafał, Łach Amek, Bułdys Mariusz, Sarnicki Józef, Karnas Karol, Chudzikiewicz Maciej, Roman Paweł, i Pilip Kuba. II miejsce zajęła drużyna GLKS „JAWOR 1955” Jawornika Polskiego w składzie: Staszczak Marek, Król Marek, Potoczny Kamil, Bury Mateusz, Balawender Sławomir, Czapla Radek i Łysiak Dawid. III miejsce zajęła drużyna „HADLE” z Hadel Szklarskich i Kańczuckich w składzie: Pelc Łukasz, Pinkowicz Krzysztof, Lech Łukasz, Pniewska Karolina, Pniewska Gabriela i Staszczak Aleksandra. IV miejsce drużyna „ZAPADY” z Jawornika Polskiego w składzie: Stanowski Krystian, Stanowski Kamil, Pawełek Józef, Jamrozik Grzegorz, Pawełek Angelika i Pałys Szczepan. Najlepszym zawodnikiem Turnieju (MVP) wybrano Pana Ulanowskiego Jana z Dynowa. Trzy najlepsze drużyny otrzymały puchary, a wszystkie dyplomy. Nagrody ufundował Pan Piejko Tadeusz z Huciska Jawornickiego - właściciel Zakładu Stolarskiego z Manasterza, a zawody sędziował Pan mgr Żurawski Grzegorz. W dniu 24.05.2014 r. drużyna seniorów wzięła także udział w Turniej Piłki Siatkowej na zakończenie sezonu 2013/14 Kolbuszowskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej, który rozegrany został na dużej hali w Cmolasie. W turnieju uczestniczyło czternaście zespołów podzielonych na trzy grupy ( 2 grupy po trzy zespoły i 2 grupy po 4 zespoły). Drużyny które zgłosiły się do turnieju to: AUTOserwis Kolbuszowa, WIdełka, Leśnik Kolbuszowa, Cmolaskie Słowiki, ADS Kolbuszowa Górna, UKS Kupno, KLIKA Budy Głogowskie, oraz drużyny z poza KALPS : trzy drużyny z Nowej Dęby, drużyna z Tarnobrzegu, drużyna z Jawornika Polskiego, drużyna LO Kolbuszowa oraz żeńska drużyna KKS Kolbuszowianka. Drużyna sekcji siatkówki GLKS JAWOR 1956 Jawornik Polski wystąpiła w składzie: Sławek Balawender, Mateusz Bury, Damian Hop, Marcin Hop, Adrian Piejko, Kamil Potoczny, Marek Staszczak. Pomimo dzielnej postawy w dwóch meczach eliminacyjnych w swojej grupie, drużyna ta nie zanotowała sukcesu na tej imprezie.

W sekcji piłki nożnej naszego klubujest 24 osób, w tym 2 juniorów. Stale trenuje 15 zawodników klubu i 8 niezrzeszonych. Treningi piłki nożnej prowadzi licencjat w.f. p. Szpakowski Łukasz. Z powodu braku środków finansowych nasi zawodnicy zmuszeni byli w roku 2014 tak jak w roku poprzednim ćwiczyć piłkę nożną na hali. W roku 2014 niestety nie otrzymaliśmy zgody nazorganizowanie Gminnego Święto Sportu Wsi na boisku sportowym w Jaworniku Polskim. Mamy nadzieję, że w 2015 roku mieszkańcy Jawornika Polskiego będą mogli oglądać mecze naszej drużyny na miejscowym boisku piłkarskim.

Narciarstwo klasyczne czynnie uprawia 15 zawodników, z tego 10 członków klubu. Od początku roku zawodnicy sekcji narciarstwa klasycznego intensywnie przygotowywali się do sezonu narciarskiego ćwicząc na sali i na rowerach w terenie. Niestety, z powodu braku funduszy nie stać nas było na zakup butów biegowych i wzięcie udziału w zawodach organizowanych przez Polski Związek Narciarski w ramach Narodowego Programu Rozwoju Biegów Narciarskich z cyklu „Bieg na Igrzyska” w Ustrzykach Dolnych i Tomaszowie Lubelskim.

Natomiast zawodnicy najmniejszej sekcji szachowej, która liczy 5 zawodników rozgrywali mecze pomiędzy sobą w pomieszczeniach klubowych . Szczegółowe informacje o działalności naszego klubu i opis wykonania zadania znajduje się na klubowej stronie internetowej: www.glksjaworjp.eu.

W naszym serwisie zamieszczamy informacje dotyczące rozgrywek, w których biorą udział nasze zespoły, oraz informacje związane z działalnością stowarzyszenia. Strona ma także na celu przybliżyć sympatykom tenisa stołowego, piłki nożnej, szachów, siatkówki  wiadomości na temat zawodników występujących w jej barwach, a także kadry szkoleniowej oraz osób, które przyczyniają się do rozwoju tych dyscyplin w gminie.
Wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób chcą wesprzeć nasz klub sportowy prosimy o kontakt poprzez adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Reasumując, czynnikiem ograniczającym działalność klubu jest zbyt mało funduszy na zakup odpowiedniego sprzętu sportowego do treningów, oraz na udział w zawodach i rozgrywkach.

Niemniej chcielibyśmy podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania rozgrywek dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a przede wszystkim naszym sponsorom: Wójtowi Gminy i Radzie Gminy JawornikPolski, Bankowi Spółdzielczemu w Przeworsku, Nadleśnictwu w Kańczudze, oraz Aptece B. Urban z Jawornika Polskiego za coroczne dotacje na naszą działalność.

Zgodnie z programem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi, w poszanowaniu zapisanych tam celów programu i zasad współpracy, wnioskujemy, aby pieniądze przeznaczone na rozwój sportu w gminie podzielić równo na wszystkie kluby, które aktywnie działają.

Na terenie gminy nie wszyscy interesują się tylko piłką nożną, ale są też tenisiści stołowi, siatkarze, narciarze, lekkoatleci i szachiści. Wszyscy winni być traktowani po równo i nie może być dalej tak jak dotychczas. Gmina winna wspierać finansowo nie tylko piłkę nożną ale też inne dyscypliny sportu, zwłaszcza te, w których bierze udział młodzież z domów biednych, której nie stać na zakup strojów i sprzętu sportowego. Ta młodzież czuje się wykluczona z uprawiania sportu z powodu własnej biedy.

Gmina nasza przystąpiła pod koniec roku 2004 do akcji społecznej „Przejrzysta Polska”, prowadzonej przez Gazetę Wyborczą przy wsparciu Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu Przeciw Korupcji, Fundacji im. S. Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zadaniem tej akcji jest promowanie uczciwości i skuteczności w samorządzie gminnym, co powinno przyczyniać się do poprawy życia publicznego mieszkańców, oraz do pobudzenia aktywności obywatelskiej. Samorząd terytorialny przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami ma udoskonalać praktykę sprawowania władzy, dążąc do wyeliminowania korupcji, kolesiostwa i innych form patologii.

Jawornik Polski, dn. 31.12.2014 r.

Za GLKS „JAWOR 1955” w Jaworniku Polskim:

Prezes

Marian Jaremkiewicz

Rozgrywki ligowe

 

 

Sponsorzy

 

Treningi

Treningi zawodników Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „JAWOR 1955”

w Jaworniku Polskim

od dnia  01.10.2016 r. odbywają się:

 

-sekcji tenisa stołowego - we wtorki i czwartki w godz. od 1900 do 2200 (treningi prowadzi p. Szajnik Jacek)

-sekcji siatkówki - w poniedziałki i środy w godz. od 1800 do 2000 oraz soboty (dziewczyny) w godz. od 1800 do 2000(treningi prowadzi p. Staszczak Marek)

-sekcji narciarstwa klasycznego - w niedziele w godz. od 1800 do 2000 (treningi prowadzi p.Jamrozik Jakub

W/w treningi będą prowadzone w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Jaworniku Polskim (wejście od strony północnej).

-sekcji piłki nożnej - w niedziele w godz. od 1600 do 1800 w sali ZS nr 1, lub na boisku w Hadlach Szklarskich (treningi prowadzi p. Jarosz Patryk)

-sekcji szachów - w niedzielę w godz. od 1800 do 2000 w siedzibie Klubu „pod apteką”, (treningi prowadzi p. Jaremkiewicz Marian)

W sprawach treningów prosimy kontaktować się z prowadzącymi treningi, lub kierownikami poszczególnych sekcji :
    tenis stołowy – p. Galej Grzegorz
    siatkówka – p. Staszczak Marek
    piłka nożna – p.Jarosz Patryk
    narciarstwo klasyczne (biegi) – p. Jamrozik Jakub
    szachy – p. Piątek Łukasz

Przydatne linki